Moduł 5 – Strategia

Każda działająca organizacja ma jakąś strategię. Wiele organizacji nie ma problemu z tym, że ich strategia nigdzie nie została spisana. Przypadkowe działania ad hoc (adhockracja) to najbardziej powszechna strategia organizacji mało skutecznych. W tym module proponujemy kilkutygodniową pracę nad rozwojem strategii i jej implementacją. Do tego celu potrzebne jest obok diagnozy samej organizacji i jej potencjału rozwojowego, analiza otoczenia w jakim działa. Dopiero na skrzyżowaniu tych dwóch źródeł wiedzy może powstać sensowny plan działania na przyszłość, który pozwali na najbardziej optymalne wykorzystanie czasu wszystkich osób i środków, którymi organizacja dysponuje.  Ten moduł będzie zrealizowany w trakcie indywidualnej lektury i dwóch spotkań stacjonarnych:

Spotkanie 1.
1. Określenie fundamentu strategii w postaci – wizji organizacji

2. Przedstawienie narzędzi diagnozy otoczenia i sposobu korzystania z nich z ćwiczeniami praktycznymi jak to robić.


Spotkanie 2.
3. Przedstawienia danych i wiedzy zebranych przez organizacje – stworzenie modelu organizacji.

4. Droga między wizja i modelem a obecnym stanem organizacji – sformułowanie dokumentu strategicznego.

Efektem organizacyjnym będzie opracowanie Dokumentu strategicznego w każdej organizacji na najbliższe lata.