Kontakt

Stowarzyszenie Chrześcijańskich
Dzieł Wychowania

Adres:
ul. Kopernika 26, 
31-501 Kraków,
tel.: 692 301 988
e-mail: biuro@schdw.org.pl
www.schdw.org.pl

Godziny
Poniedziałek—piątek: 9:00–17:00
Sobota & Niedziela: 11:00–15:00