Moduł 2 – Osoby

Zarządzanie partycypacyjne jest bardzo wymagające, gdyż wymaga organizacyjnej transparentności, osobistej otwartości, prawdy, radzenia sobie z otwartą krytyką, pokory w przyjmowaniu informacji zwrotnych, gotowości i chęci do zmiany, chęci dzielenia się z innymi. W takiej otwartej komunikacji łatwo kogoś zranić, więc osoby, które chcą tak zarządzać muszą też być nastawione na uszanowanie godności innych i ich wrażliwość. Po diagnozie Gotowości do Partycypacji, każdy uczestnik otrzyma wytyczne do własnego rozwoju osobistego, który może kontynuować ze swoim mentorem.

Efektem organizacyjnym tego modułu będzie przygotowanie osobiste członków do partycypacyjnej pracy zespołowej.