Moduł 4 – Wspólnota

Każda organizacja non-profit może działać jedynie wtedy, kiedy jest osadzona w szeroko rozumianej wspólnocie osób, wartości i celów. Im szersza i skuteczniejsza działalność organizacji tym liczniejsza musi byś ta wspólnota wspierająca. Kiedy ta wspólnota liczy miliony członków mówimy o ruchu społecznym. Takim ruchem była w latach 1980-1989 „Solidarność”. Instytucjonalizacja ruchu odrzucanie osób, które nie spełniają określonych warunków formalnych może doprowadzić do zmiany wspólnoty w instytucję, co jest początkiem jej końca. Organizacja i jej kadra powinny być jedynie emanacją dążeń i celów szerokiej wspólnoty, która wspiera organizację na rózne sposoby, np. modlitwą, pracą, środkami finansowymi. Możliwość rozwoju organizacji związana jest ze skutecznością i pasją działania wspólnoty. Oprócz nawet najbardziej profesjonalnych działań kadrowych, organizacja musi docierać osobiście do swojej podstawowej wspólnoty i zaangażować ją w działania organizacji. Do tego celu potrzebna jest klarowna i skuteczna polityka informacyjna i strategia wsparcia finansowego. Obie oparte na dobrej znajomości wspólnoty i jej potrzeb.

Efektem organizacyjnym modułu będzie polityka informacyjna i strategia budowy finansowego zaplecza organizacji, którą uczestnicy będą wdrażać już w trakcie trwania programu.