Moduł 1 – Diagnoza

Każda organizacja uczestnicząca w programie zostanie przebadana zaktualizowaną w tym roku wersją kwestionariusza Open Non-Profit Index (Open NPI). Jest to komponent jednego z najbardziej zaawansowanych i kompleksowych narzędzi do diagnozy organizacji non-profit w Polsce.  Organizacje otrzymają raport benchmarkingowy, czyli raport, w którym będą mogły zobaczyć swoje wyniki na tle wyników innych organizacji. Członkowie organizacji bądą mogli się zapoznać z narzędziem w czasie lektury workbooków i sesji mentoringowych z możliwością zadawania pytań.  Po przeprowadzeniu wszystkich diagnoz, odbędzie się osobna całodzienna sesja poświęcona dyskusji nad wynikami diagnoz.

Wynikiem organizacyjnym modułu będzie indywidualny raport organizacji z wytycznymi do dyskusji na temat przyszłości organizacji.

Udostępnione sesje:
1. Wprowadzenie biblijne
2. Moja partycypacyjność
3. Przygotowanie do diagnozy