Moduł 3 – Zespoły

Praca zespołowa jest podstawą jakiejkolwiek organizacji. Zespoły nie działają dobrze, bo każdy członek ma, po pierwsze, różne cele i oczekiwania wobec zespołu, po drugie, różne kompetencje i doświadczenia pracy zespołowej. W trakcie modułu, uczestnicy będą mogli zdiagnozować swoje cechy związane z pracą zespołową oraz sprawdzić czy zespół podziela te same wartości i wyobrażenia w pracy zespołowej. W ciagu półtorej dnia warsztatów stacjonarnych zostaną przećwiczone podstawowe techniki pracy zespołowej. Uczestnicy dzięki wykorzystaniu modelu Vrooma będą uwrażliwieni na czynniki utrudniające i ułatwiające partycypację.

Efektem organizacyjnym tego modułu będzie stworzenie w każdej organizacji Regulaminu spotkań roboczych, który będzie od tej pory stosowany i dostosowywany do potrzeb organizacji oraz wdrożenie prostych narzędzi on-line do zarządzania projektami i komunikacji wewnątrz organizacji.